Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

RRM Recycling Recovery Management

"hergebruiken en terugwinnen" 

Missie, visie en strategie

Missie

RRM is een eenmanszaak met als managing consultant Rob Ruijtenberg. RRM biedt kennis en adviesdiensten om de transitie van afval naar grondstof te begeleiden en versnellen. Interim diensten worden ook niet geschuwd. RRM richt zich op overheden en bedrijven die tot doel hebben, en geholpen willen worden, om hun (rest)afval te reduceren en geschikt te maken voor recycling en recovery. RRM realiseert doelen en taakstellingen door daadkracht, creatief denken en handelen.

Visie

De afvalmarkt zit in een transitie naar grondstoffenmarkt. Het resultaat wordt vaak uitgedrukt in termen van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord handelen en financiële consequenties. RRM kan helpen uw prioriteiten hierin te duiden. Kennis en advies zijn instrumenten die niet altijd actueel en adequaat voorhanden zijn bij overheden en bedrijven in het totale spectrum van de afvalverwijdering.

RRM heeft dit instrumentarium en de pragmatische kennis en aanpak voorhanden. Uiteraard met grondstoffen als specialisatie

Strategie

Het doel van RRM is om uw strategie te helpen vormen, waar wilt u naar toe? Kernwaarden van RRM zijn Integriteit, Daadkracht en Resultaat. Dit betekent voor u dat RRM uw opdracht in welke mate ook discreet, enthousiast en op uw resultaatprioriteit zal aanpakken.

Het netwerk van RRM is groot en divers. Dit netwerk en het instrumentarium om in te zetten is veelomvattend en kan daarmee van u zijn!