RRM Recycling Recovery Management

"hergebruiken en terugwinnen" 

Mijn naam is Rob Ruijtenberg en ruim 40 jaar actief in de Afvalverwijdering!

Inmiddels ruim 2 1/2  jaar onderweg als adviseur. Beschikbaar voor tijdelijke of langdurige opdrachten, projecten, of interim opdrachten.

Ben thuis in contract en grondstoffenmanagement. Maar kan ook beleidsmatig bijdragen!

Ik ga uit van het goede en heb een open geest, ben een gevoelsmens en vertrouw snel op mensen. Ik kom afspraken na en verwacht dat wederzijds. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Leg makkelijk contact en ben extravert, ik hou van mensen en de interactie die dat kan brengen. Ik ben een vlotte prater maar kan ook aandachtig luisteren. Ik ben ondernemend en hou van vernieuwing en uitdagingen. Ik ben een creatief denker en bewandel graag paden die nog niet bewandeld zijn. Ik zie altijd kansen en ben ondernemend, een doener en praktisch ingesteld en resultaatgericht is het niet linksom dan maar rechtsom. Ik heb en toon respect voor anderen en vraag dat ook terug, ik beschouw mijzelf als een integer mens. 

Ik richt mij op beleidsvraagstukken, contract,- en grondstofmanagement en weet hoe de circulaire economie benadrukt kan worden. Beschik over veel markt kennis, die ik op peil hou door het lezen van vakbladen, (knipsel)kranten en opleidingen. Ik beschik over een groot netwerk. 

In de huidige tijdsfase van Covid-19 kunnen we het best kennismaken via een (video)gesprek per PC, telefoon of welk communicatie middel ook.

Allicht dat dit de aanzet kan zijn…….


RRM Recycling Recovery Management

RRM is een jong bedrijf waarin ik functioneer als managing consultant. RRM stelt zich o.a. tot doel u als privaat of publiek bedrijf te helpen met de juiste tools uw VANG (van afval naar grondstof) doelstellingen te bereiken. Daarnaast kan RRM u helpen uw beleid te formuleren en te implementeren in uw uitvoerende organisatie. De jarenlange kennis en know how wordt ingezet om uw resultaatgebieden in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, binnen financiële kaders te realiseren.

RRM heeft vrij snel na haar start een plaatsje gekregen als dienstverlener naar een aantal bedrijven en gemeenten die behoefte hebben aan:

- Het uitvoeren van marktinventarisaties naar de mogelijkheden voor uitbreiding, verscherping en verdieping van afzet van afval en grondstoffen uit afval naar duurzamere vormen van recycling en recovery.

- Het adviseren en uitvoering geven op inzet van accountmanagement op specifieke stromen.

- Het faciliteren van kennis en advies over sortering, opwerking en recycling van biomassa en overige grondstoffen.

- Het formuleren van beleid om de keten van verwijdering rond huishoudelijke kunststoffen (en andere grondstoffen) in te richten en tot uitvoering te brengen.

Wat kan ik voor u doen?

Na inventarisatie van uw behoefte ontstaan kansen om zaken in een nieuw perspectief van resultaatsgebieden onder te brengen. Onder andere de afzet van afval en grondstoffen, samengevat: grondstofmanagement, vraagt naast een grondige kennis van markt en mogelijkheden ook commercieel en logistiek inzicht. Resultaatgerichte aanpak met adequate onderhandelingsvaardigheden knopen uw belang aan dat van afnemers.

RRM is onafhankelijk van 'de markt' en heeft geen belangen die verbonden zijn aan bewerkers of verwerkers. Ik treed op namens u en garandeer integriteit, daadkracht en focus als belangrijkste vormen van inzet. De afspraken tussen u en de afnemer lopen 1 op 1 onderling en niet met RRM als tussenpersoon. Hiermee borg ik mijn onafhankelijkheid.

RRM is uw veelzijdige partner in beheeraspecten, onderzoek en inventarisatie, benchmarking , begeleiding in uitvoering, beleidsvorming en verder alles wat u verder moet en kan helpen uw doelen te realiseren in de resultaatsgebieden die voor u prioritair zijn!0