RRM Recycling Recovery Management

"hergebruiken en terugwinnen" 


Ik ben Rob Ruijtenberg, eigenaar van RRM Recycling Recovery Management.


Inmiddels al weer ruim 42 jaar actief in de wereld van afvalverwerking-, recycling-, en recovery, reiniging en inzameling!


Ik adviseer rond bovengenoemde thema's in strategisch en tactisch opzicht publieke en private ondernemingen. Zowel in beleidsmatige, commerciele of uitvoeringsgerichte taken  heb ik gedegen ervaring. Ik werk onafhankelijk en ben niet verbonden aan partijen. Loyaliteit en integriteit zijn voor mij vanzelfsprekend en een normale gedragscode in prive en zakelijke zin.


Na ruim 38 jaar in loondienst te hebben gewerkt heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap.


Heb veel ervaring op het gebied van grondstof en afvalmanagement en kan dat in beleidsmatig opzicht voor gemeenten en bedrijven vertalen naar doelen en resultaten. Ben vooral een pragmatisch denkend mens met een creatieve geest en een resultaat gerichte houding. Ik kan mijn management stijl aanpassen op elk resultaatgebied. Of dat nu financieel, commercieel of op duurzaamheid en VANG* is.


Ik werk graag op hoofdlijnen maar vergeet niet de details in het werkproces. Ben positief ingesteld, samenwerkend, intuïtief, en een snelle denker. Ik kom mijn afspraken na en verwacht dat ook wederzijds. Heb een groot netwerk en open makkelijk deuren naar nieuwe netwerken.


Mijn mantra luidt: "Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg."


Ik maak graag (vrijblijvend) kennis met u en uw organisatie voor nadere toelichting en wat ik voor uw onderneming kan betekenen.


* Van afval naar GrondstofRRM Recycling Recovery Management

RRM is een jong bedrijf waarin ik functioneer als managing consultant. RRM stelt zich o.a. tot doel u als privaat of publiek bedrijf te helpen met de juiste tools uw VANG (van afval naar grondstof) doelstellingen te bereiken. Daarnaast kan RRM u helpen uw beleid te formuleren en te implementeren in uw uitvoerende organisatie. De jarenlange kennis en know how wordt ingezet om uw resultaatgebieden in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, binnen financiële kaders te realiseren.

RRM heeft vrij snel na haar start een plaatsje gekregen als dienstverlener naar een aantal bedrijven en gemeenten die behoefte hebben aan:

- Het uitvoeren van marktinventarisaties naar de mogelijkheden voor uitbreiding, verscherping en verdieping van afzet van afval en grondstoffen uit afval naar duurzamere vormen van recycling en recovery.

- Het adviseren en uitvoering geven op inzet van accountmanagement op specifieke stromen.

- Het faciliteren van kennis en advies over sortering, opwerking en recycling van biomassa en overige grondstoffen.

- Het formuleren van beleid om de keten van verwijdering rond huishoudelijke kunststoffen (en andere grondstoffen) in te richten en tot uitvoering te brengen.

Wat kan ik voor u doen?

Na inventarisatie van uw behoefte ontstaan kansen om zaken in een nieuw perspectief van resultaatsgebieden onder te brengen. Onder andere de afzet van afval en grondstoffen, samengevat: grondstofmanagement, vraagt naast een grondige kennis van markt en mogelijkheden ook commercieel en logistiek inzicht. Resultaatgerichte aanpak met adequate onderhandelingsvaardigheden knopen uw belang aan dat van afnemers.

RRM is onafhankelijk van 'de markt' en heeft geen belangen die verbonden zijn aan bewerkers of verwerkers. Ik treed op namens u en garandeer integriteit, daadkracht en focus als belangrijkste vormen van inzet. De afspraken tussen u en de afnemer lopen 1 op 1 onderling en niet met RRM als tussenpersoon. Hiermee borg ik mijn onafhankelijkheid.

RRM is uw veelzijdige partner in beheeraspecten, onderzoek en inventarisatie, benchmarking , begeleiding in uitvoering, beleidsvorming en verder alles wat u verder moet en kan helpen uw doelen te realiseren in de resultaatsgebieden die voor u prioritair zijn!